• امور مشتریان:
    مدیران پروژه در امور مشتریان فراهنگ از ابتدای راه با مشتری همراه می شوند . مشتری میتواند روی مدیران پروژه برای پیگیری جزئی ترین موارد پروژه خود حسـاب کنـد .آنهـا مسـئولیت دارنـد بعنوان نماینده مشتری در فراهنگ همواره براجرای درست کمپین تبلیغاتی نظارت نموده و با رصد بازار و رقبا در طول اجرای کمپین، بهترین پیشنهادها را برای ارائه به مشتری آماده نماید.
  • استراتژی :
    متخصصین تحقیق و توسعه ی فراهنگ (R&D) خواست و نیاز مشتری را دریافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند. تحلیـل و تحقیقـات بـازار ، مخـاطـب شناسی، تحلیل رقبا و شناخت کامل مشتری، ابزاری هستند که متخصصین تحقیق و توسعه را به سمت حل مسئله وپیشنهاد استراتژی ها و تاکتیکهای تبلیغاتی مناسب سوق می دهند.
  • ایـده:
    هنرمندان ایده پرداز و طراح فراهنگ در چهاربخش : اتاق فکر، آتلیه گرافیک، استودیوی فیلم ســازی و اســـتودیوی عکـاســی گرد هم آمده اند تا با ترجمه خلاقانه زبان استراتژی به زبان تصویر به قلب مخاطب نفوذ کنند.
آغاز یک همکاری موفق در حوزه تبلیغات با شرکت GKM در سال 2015 باعث شد تا قدمهای اول حضور فراهنگ در اروپا برداشته شود. هدف ما از این اقدام استفاده از ظرفیت نیروی انسانی خلاق ایرانی در بازارهای اروپا و آشنایی با فرهنگ تبلیغات در بازار جهانی است.
دیگـر شریک فراهنـگ - مرکز مدیریت رسانه - موسسه ی آفرینش های هنـری نشان شهر است که در زمینه ی مشاوره، طراحی و ساخت المانهای شهـری ، نورپردازی ، مبلمـان شهـری وسـاخت تندیس های هنری فعالیت دارد.